Nieuw bij Junior Einstein


Hoeveel is er gegooid? [2]

Zet een rondje om het juiste aantal plaatjes [2]

Trek een lijn naar de juiste dobbelsteen [2]

Versje cijfer 3

Versje cijfer 2

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 5

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 50?

Bij hoeveel munten/biljetten is het bedrag gelijk?

Welk potlood heeft de goede kleur?

Getal delen door 10

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Vul het deelrooster in [1]

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Getal delen door 10

Wat is het gemiddelde van 2 getallen?

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Vul de verhoudingstabel in [1]

Tussen welke tientallen ligt het getal tm 100?

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 5

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Grafiek lezen [1]

Welk potlood is het langst?

Getal delen door 5

Door welk getal is het deelbaar? [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 4

Slepen: deeltafels van 5 tm 25

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 1

Reis rond de wereld

Hoeveel stappen mag je vooruit? [1]

Werkblad dobbelsteen: kleur het aantal stippen [1]

Versje cijfer 1

Versje cijfer 5

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [1]

Hoeveel munten moeten er in de vakjes? [2]

Kaart lezen: meeste of minste

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 7

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Welke grafiek hoort bij de tabel?

Welk vakje toont 1 meer of minder dan het getal?

Getal delen door 6

Slepen: deeltafels van 1, 2, 5 en 10

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Getal delen door 8

Reken met 0: vul de tabel in

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 3

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Hoe snel rijd je?

Rekenen met codes

Getal delen door 2

Hoe snel rijd je?

Wat komt uit de rekenmachine? [1]

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Door welk getal is het deelbaar? [1]

Halveer het getal tm 20 [1]

Getal delen door 9

Teken het aantal stippen op de dobbelsteen [1]

Trek een lijn naar het cijfer [1]

Hoeveel is er gegooid met twee dobbelstenen? [1]

Versje cijfer 4

Hele uren op de klok

Klokkijken moeilijk? Met deze leeropdracht leer je heel goed de hele uren op de klok! Benieuwd naar de uitleg en de vragen?

Breuken gelijknamig maken

Weet jij hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt?

Hoeveel euro's tel je?

Pictogram: hoeveel in totaal?

Getallen verbinden op de getallenlijn tm 200

Welke cijferreeks past bij de grafiek?

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 2

Slepen: deeltafels van 5 tm 20

Hoe snel rijd je?

Welke figuur past in het plaatje? [1]

Getal delen door 1

Grafiek lezen [2]

Zoek de tekens bij de som

Getal delen door 4

Delen tot en met 10

Welke figuur past in het plaatje? [2]

Eraf- en erbijsommen door elkaar

Delen tot en met 10 - vlekken

Delen tot en met 5

Rekenen met codes

Getal delen door 9

Slepen: deeltafels van 1 tm 10

Wat komt uit de rekenmachine? [2]

Getal delen door 8

Kies 2 getallen en maak een deelsom

Tabel lezen, drukst, minst druk en verschil

Welk potlood is het ...?

Getal delen door 6